การตั้งรหัสผ่านใหม่หรือการขอรหัสผ่านสําหรับ Rosetta Stone® - Rosetta Stone Support for งาน
Thai
×

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

>

การตั้งรหัสผ่านใหม่หรือการขอรหัสผ่านสําหรับ Rosetta Stone®

การตั้งรหัสผ่านใหม่หรือการขอรหัสผ่านสำหรับ Rosetta Stone®

Rosetta Stone Foundations - การพัฒนาทักษะภาษาขั้นพื้นฐาน
Rosetta Stone Advantage - โซลูชั่นที่ให้ข้อได้เปรียบ
Rosetta Stone Advanced English for Business – การฝึกภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับธุรกิจ

Rosetta Stone Foundations 

1. เปิดเว็บเบราเซอร์และเข้าไปที่หน้า Rosetta Stone Access Portal

2. คลิกที่ลิงค์ลืมรหัสผ่าน "Forgot Your Password?”
หากคุณได้รับข้อความดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อกับผู้ดูแลระบบ Rosetta Stone ภายในองค์กรของคุณ :
"องค์กรของคุณไม่อนุญาตให้คุณตั้งรหัสผ่านที่ลืมใหม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือ”
("Your organization doesn't allow you to reset your forgotten password. Contact your administrator for help.")

User-added image

3. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ และคลิกที่ "Reset" 
หากคุณไม่ทราบชื่อผู้ใช้ของคุณ โปรดดูอีเมลต้อนรับที่ได้รับจาก Rosetta Stone Online Info
ตอนที่ลงทะเบียนเข้าสู่โปรแกรม หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ Rosetta Stone ภายในองค์กรของคุณ

User-added image

4. อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Rosetta Stone ของคุณ
ตรวจสอบสแปมหรือแฟ้มอีเมลขยะของคุณ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายในหนึ่งชั่วโมง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กรและการศึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือ

5. คลิกที่ลิงค์ในอีเมลเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ของคุณ พิมพ์รหัสผ่านใหม่และคลิก "Change Password" เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน 

User-added image

6. รหัสผ่านจะถูกบันทึก และคลิก "Go" เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

Rosetta Stone Advantage

1. เปิดเว็บเบราเซอร์และเข้าไปที่หน้า Rosetta Stone Advantage Access Portal  

2. คลิกที่ลิงค์ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน "Forgot Your Username or Password?” ซึ่งอยู่ข้างล่างช่องสำหรับพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

User-added image

3. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณที่เชื่อมโยงกับบัญชีโปรแกรม และคลิก “Ok” 

User-added image

4. ลิงค์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณจะถูกส่งไปยังอีเมลที่คุณแจ้งไว้ 
ตรวจสอบสแปมหรือแฟ้มอีเมลขยะของคุณ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายในหนึ่งชั่วโมง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กรและการศึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือ

Rosetta Stone Advanced English for Business

1. เปิดเว็บเบราเซอร์และเข้าไปที่หน้า Rosetta Stone Advanced English for Business Access Portal

2. คลิกที่ลิงค์ลืมรหัสผ่าน "Forgot password?” ซึ่งอยู่ข้างล่างช่องสำหรับพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

User-added image

3. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณที่เชื่อมโยงกับบัญชีโปรแกรม และคลิก “Reset Password”

User-added image

4. อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Rosetta Stone ของคุณ
ตรวจสอบสแปมหรือแฟ้มอีเมลขยะของคุณ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายในหนึ่งชั่วโมง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กรและการศึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือ
5. คลิกที่ "Reset Password" ในอีเมลเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่านใหม่และคลิก "Change Password"
 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่