การเลือกและการปรับแต่งค่าชุดหูฟัง - Rosetta Stone Support for งาน
Thai
×

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

>

การเลือกและการปรับแต่งค่าชุดหูฟัง

การเลือกและการปรับแต่งค่าชุดหูฟัง

องค์ประกอบที่สำคัญของโซลูชั่นการเรียนรู้ภาษาของเรา คือ เทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด Rosetta Stone® ซึ่งคุณจะต้องใช้อุปกรณ์ USB ที่มีไมโครโฟนติดตั้งมาด้วย โดยอาจเป็นชุดหูฟังแบบครอบหูหรือเหน็บหู คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกและตั้งค่าหูฟังของคุณ

การเลือกชุดหูฟัง
การตั้งค่าชุดหูฟังของคุณ

การตั้งค่าหูฟังของคุณจากแผงควบคุม:

Mac OSX
Windows 8
Windows Vista และ Windows 7
Windows XP

การเลือกชุดหูฟัง

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อุปกรณ์ควรได้รับการรับรองการรู้จำเสียงพูด โดยผู้ขายหรือบุคคลที่สาม

เราขอแนะนำว่าชุดหูฟังมีไมโครโฟนที่รับเสียงเฉพาะทิศทางและมีคุณสมบัติลดเสียงรบกวน ทั้งนี้ ส่วนที่เป็นก้านไมโครโฟนควรปรับระดับได้ง่าย เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่มีระยะห่างจากมุมปากประมาณหนึ่งถึงสองนิ้ว

ไมโครโฟนที่แนะนำ

ชุดหูฟัง USB ที่แนะนำตามนี้ได้ผ่านการทดสอบและการประกันคุณภาพการรู้จำเสียงพูดจาก Rosetta Stone แล้ว โดยใช้ได้กับทั้งระบบปฏิบัติการ  Windows และ Macintosh
 

Manufacturer

Model

Website

Microsoft

LifeChat LX-3000*

www.microsoft.com

Plantronics

Audio 500

www.plantronics.com

Audio 470

Audio 655*


* รุ่นที่มีรูปดาวคือรุ่นที่มีความทนทานและเหมาะสำหรับโรงเรียน หรือการใช้งานหนัก

หมายเหตุ : การแนะนำไมโครโฟนเหล่านี้ยึดผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ระบบคอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาจแตกต่างกัน ซึ่งอาจกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของไมโครโฟน

กลับไปด้านบน


การตั้งค่าชุดหูฟังของคุณ

1. เลือกไมโครโฟนที่ถูกต้องจากหน้าจอ "Microphone Selection"  ชื่ออุปกรณ์ของคุณอาจจะแสดง เป็นรายการ C-Media USB Audio Device , USB VoIP Device หรือ  USB Device อื่น 

หมายเหตุ : หากไม่เห็นชื่อของอุปกรณ์ของคุณในรายการอุปกรณ์ ให้คลิก "Refresh List” เพื่อค้นหาใหม่ หากยังไม่พบอุปกรณ์ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดเข้าระบบใหม่โดยชุดหูฟัง USB ยังคงเสียบค้างไว้  

User-added image

2. คลิก "Continue" เมื่อเลือกหูฟัง USB ของคุณแล้ว

3. พูดใส่ไมโครโฟนในระดับเสียงปกติ พูด "1 , 2 , 3 , 4 , 5"  หากการติดตั้งไม่ประสบความสำเร็จ คลิก "Repeat Setup" และลองอีกครั้ง

4. คลิก "Continue" เพื่อเริ่มหลักสูตรของคุณ เมื่อติดตั้งไมโครโฟนอย่างถูกต้องแล้ว

ภาพถ่ายหน้าจอด้านล่างแสดงหน้าจอการติดตั้งไมโครโฟน

User-added image

กลับไปด้านบน

การปรับแต่งค่าไมโครโฟนในระบบปฏิบัติการ Mac OS X

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ใช้อุปกรณ์ USB โดยอาจเป็นชุดหูฟังที่มีไมโครโฟนแบบครอบหูหรือเหน็บหู

1. เสียบอุปกรณ์ในช่อง USB 

2. คลิกที่สัญรูปแอปเปิ้ลที่มุมซ้ายด้านบนของหน้าจอ

3. เลือก "System Preferences" 

User-added image

4. คลิกที่สัญรูปเสียง (อยู่ด้านขวาสุดของแถวฮาร์ดแวร์)

User-added image

5. คลิกที่แถบ "Output"  เพื่อแสดงผลอุปกรณ์

6. เลือกชุดหูฟัง USB ของคุณให้เป็นอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งอาจแสดงเป็นรายการ C-Media USB Audio Device , USB VoIP Device หรือ Other USB Device

7. ปรับระดับเสียงออกไว้ที่ 30%

User-added image

8. คลิกแถบ Input และเลือกอุปกรณ์ USB ของคุณให้เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล โดยอุปกรณ์จะมี ชื่อเดียวกันกับอุปกรณ์ที่คุณเลือกในแถบส่งออกข้อมูล

9. ปรับระดับเสียงเข้าไว้ที่ 50%

User-added image

10. ปิดหน้าต่างเสียง

กลับไปด้านบน

การปรับแต่งค่าชุดหูฟังจากแผงควบคุมในระบบปฏิบัติการ Windows 8 

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ใช้อุปกรณ์ USB โดยอาจเป็นชุดหูฟังที่มีไมโครโฟนแบบครอบหูหรือเหน็บหู

1. เสียบอุปกรณ์ในช่อง USB 

2. คลิกที่แป้นเพิ่มภาพผู้ใช้ Windows บนแป้นพิมพ์ของคุณ User-added image

3. เมนูเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

4. พิมพ์ control และการค้นหาจะปรากฏขึ้น

5. เลือก "Control Panel" ซึ่งเป็นแผงควบคุม

User-added image

6. หากคุณกำลังดูแผงควบคุมที่จัดตามประเภท ให้คลิกที่ "Hardware and Sound”  ต่อด้วย "Sound”  หากเป็นแผงควบคุมที่จัดตามสัญรูปขนาดใหญ่หรือเล็ก ให้คลิกที่ "Sound”  

User-added image

7. บนแถบ Playback  เลือกอุปกรณ์ของคุณโดยคลิกที่ชื่ออุปกรณ์ ซึ่งอาจแสดงเป็นรายการ C-Media USB Audio Device , USB VoIP Device หรือ Other USB Device 

8. คลิกที่ปุ่ม "Set Default” เพื่อตั้งค่าโดยปริยาย หากมีเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏอยู่ข้างหน้ารายการอุปกรณ์ที่คุณเลือกไว้ แสดงว่าถูกตั้งไว้เป็นอุปกรณ์โดยปริยายแล้ว

9. คลิกที่ปุ่ม "Properties" 

User-added image

10. คลิกที่แถบ "Levels"

11. ปรับเสียงลำโพงไปที่ระดับ 30

User-added image

12. คลิก "OK"

13. คลิกแถบ "Recording" 

14. เลือกอุปกรณ์ของคุณโดยคลิกที่ชื่ออุปกรณ์ ซึ่งควรจะเป็นชื่อเดียวกันกับที่ปรากฏบนแถบ Playback 

15. คลิกที่ปุ่ม "Set Default” เพื่อตั้งค่าโดยปริยาย หากมีเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏอยู่ข้างหน้ารายการอุปกรณ์ที่คุณเลือกไว้ แสดงว่าถูกตั้งไว้เป็นอุปกรณ์โดยปริยายแล้ว

User-added image

16. คลิก "OK"

กลับไปด้านบน


การปรับแต่งค่าชุดหูฟังจากแผงควบคุมในระบบปฏิบัติการ Windows Vista และ Windows 7

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ใช้อุปกรณ์ USB โดยอาจเป็นชุดหูฟังที่มีไมโครโฟนแบบครอบหูหรือเหน็บหู

1. เสียบอุปกรณ์ในช่อง USB 

2. เปิดเมนูเริ่มต้น

3. คลิก "Control Panel" ซึ่งเป็นแผงควบคุม

User-added image

4. หากคุณกำลังดูแผงควบคุมที่จัดตามประเภท ให้คลิกที่ "Hardware and Sound”  ต่อด้วย "Sound”  หากเป็นแผงควบคุมที่จัดตามสัญรูปขนาดใหญ่หรือเล็ก ให้คลิกที่ "Sound”  

User-added image

5. บนแถบ Playback  เลือกอุปกรณ์ของคุณโดยคลิกที่ชื่ออุปกรณ์ ซึ่งอาจแสดงเป็นรายการ            C-Media USB Audio Device , USB VoIP Device หรือ Other USB Device 

6. คลิกที่ปุ่ม "Set Default” เพื่อตั้งค่าโดยปริยาย หากมีเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏอยู่ข้างหน้ารายการอุปกรณ์ที่คุณเลือกไว้ แสดงว่าถูกตั้งไว้เป็นอุปกรณ์โดยปริยายแล้ว

7. คลิกที่ปุ่ม "Properties" 

User-added image

8. คลิกที่แถบ "Levels"

9. ปรับเสียงลำโพงไปที่ระดับ 30

User-added image

10. คลิก "OK"

11. คลิกแถบ "Recording" 

12. เลือกอุปกรณ์ของคุณโดยคลิกที่ชื่ออุปกรณ์ ซึ่งควรจะเป็นชื่อเดียวกันกับที่ปรากฏบนแถบ Playback 

13. คลิกที่ปุ่ม "Set Default” เพื่อตั้งค่าโดยปริยาย หากมีเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏอยู่ข้างหน้ารายการอุปกรณ์ที่คุณเลือกไว้ แสดงว่าถูกตั้งไว้เป็นอุปกรณ์โดยปริยายแล้ว

User-added image

14. คลิก "OK"

กลับไปด้านบน


การปรับแต่งค่าชุดหูฟังจากแผงควบคุมในระบบปฏิบัติการ Windows XP

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ใช้อุปกรณ์ USB โดยอาจเป็นชุดหูฟังที่มีไมโครโฟนแบบครอบหูหรือเหน็บหู

1. เสียบอุปกรณ์ในช่อง USB 

2. เปิดเมนูเริ่มต้น

3. คลิก "Control Panel" ซึ่งเป็นแผงควบคุม

User-added image

4. คลิกสองครั้งที่ "Sounds and Audio Devices”  หากไม่เห็นสัญรูปนี้ ให้คลิกที่ “Switch to Classic View” ที่อยู่มุมขวาด้านบนของหน้าจอ

User-added image

User-added image

5. คลิกที่แถบเสียง "Audio Tab" (ดูรูปที่ 1) 

6. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงภายใต้หัวข้อเสียงฟัง (sound playback) เพื่อเลือกอุปกรณ์ของคุณ (ดูรูปที่ 1) ซึ่งอาจแสดงเป็นรายการ C-Media USB Audio Device , USB VoIP Device หรือ Other USB Device 

7. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงภายใต้หัวข้อการบันทึกเสียง (sound recording) เพื่อเลือกอุปกรณ์ของคุณ (ดูรูปที่ 1) ซึ่งควรจะเป็นชื่อเดียวกันกับที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

User-added image
รูปที่ 1 คุณสมบัติของเสียงและอุปกรณ์เสียง

8. เลือก "Use only default devices” เพื่อกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ USB ที่ตั้งค่าโดยปริยาย 

9. ปรับระดับเสียงฟังไว้ที่ปประมาณ 75 %

10. คลิก "OK" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

กลับไปด้านบน
 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่