Wybieranie i konfigurowanie zestawu słuchawkowego do korzystania z programu Foundations - Rosetta Stone Pomoc for Praca
Polski
×

Dodatkowa pomoc

>

Wybieranie i konfigurowanie zestawu słuchawkowego do korzystania z programu Foundations

Technologia rozpoznawania mowy Rosetta Stone® to kluczowy element naszego rozwiązania do nauki języków. Do korzystania z tej funkcji będziesz potrzebować urządzenia USB z mikrofonem, takiego jak zestaw słuchawkowy lub słuchawki douszne.
 
 
Kalibrowanie zestawu słuchawkowego
 
Krok 1. Po uruchomieniu pierwszego ćwiczenia na ekranie głównym pojawi się monit o wybranie mikrofonu z listy dostępnych urządzeń. Jeśli mikrofon jest prawidłowo skonfigurowany w systemie operacyjnym komputera, wystarczy wybrać pierwsze (zwykle oznaczone jako domyślne) urządzenie na liście. Wybierz mikrofon USB, którego chcesz używać, i kliknij przycisk „Kontynuuj” (Continue).
 
 

 
 
 * Jeśli potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu domyślnego zestawu słuchawkowego USB w systemie operacyjnym, dodatkowe instrukcje znajdziesz, korzystając z następujących łączy:
 
Windows 8/10 (należy użyć istniejących łączy do naszej bazy wiedzy)
 
Windows Vista/7
 
Mac OS X
 
Krok 2. Gdy wyświetli się ekran „Konfiguracja mikrofonu” (Microphone Setup), załóż zestaw słuchawkowy i kliknij przycisk „Kontynuuj” (Continue). Usłyszysz dźwięk, po którym należy zwykłym głosem policzyć do pięciu w Twoim języku ojczystym.
 
* Wskazówka: Podczas konfigurowania zestawu słuchawkowego program nie sprawdza umiejętności liczenia do pięciu w języku obcym, lecz tylko potrzebuje usłyszeć Twój głos, aby skalibrować ustawienia dźwięku i przedstawiać dokładne informacje zwrotne podczas lekcji. Dlatego podczas konfiguracji zalecamy liczenie w języku, który znasz najlepiej.
 
 


 
Po ukończeniu konfiguracji zobaczysz odpowiednie powiadomienie. W przypadku niepowodzenia możesz powtórzyć procedurę. Jeśli konfiguracja przebiegła pomyślnie, kliknij przycisk „Kontynuuj” (Continue), aby rozpocząć lekcję.
 
 
Jeśli w dowolnym momencie w trakcie lekcji zechcesz ponownie skalibrować mikrofon, możesz kliknąć ikonę ustawień w prawym górnym rogu:
 
 
 
 
Na ekranie „Ustawienia” (Settings) możesz ponownie skalibrować mikrofon, klikając łącze „Konfiguracja mikrofonu” (Microphone Setup). Możesz też ustawić rodzaj swojego głosu (dorosły męski (Adult Male), dorosły kobiecy (Adult Female) lub dziecięcy (Child)), co ułatwi oprogramowaniu do rozpoznawania mowy przekazywanie dokładniejszych informacji zwrotnych podczas lekcji mówienia. Możesz również podnieść lub obniżyć poziom trudności lekcji mówienia, przesuwając suwak pod ustawieniem wymowy (Pronunciation Setting).
 
 


 

Czy ten artykuł był pomocny?