Pytania wyświetlane jako pominięte w ćwiczeniach programu Foundations - Rosetta Stone Pomoc for Praca
Polski
×

Dodatkowa pomoc

>

Pytania wyświetlane jako pominięte w ćwiczeniach programu Foundations


Na końcu każdego ćwiczenia wyświetla się wskaźnik przedstawiający liczbę pytań, na które udzielono poprawnych odpowiedzi, oraz łączną liczbę pytań. 

Jeśli uda Ci się zaliczyć ćwiczenie, pojawi się następny ekran z opcją powtórzenia ćwiczenia lub przejścia do kolejnego zadania:
 
User-added image
 
Jeśli nie zaliczysz zbyt wielu pytań, zobaczysz jeden z poniższych ekranów z opcjami sprawdzenia lub powtórzenia ćwiczenia w celu uzyskania lepszego wyniku albo przejścia do następnego ćwiczenia:
 
User-added image

User-added image

Jeśli zdecydujesz się sprawdzić lub powtórzyć ćwiczenie, aby uzyskać lepszy wynik za niezaliczone pytania, kliknij przycisk Menu (trzy kropki w kółku) w prawym dolnym rogu ekranu lekcji w celu wyświetlenia bieżącego wyniku oraz liczby wszystkich pytań oraz prawidłowych, nieprawidłowych i pominiętych odpowiedzi. 

Okrągłe ikony (zielona, czerwona i szara) widoczne obok liczb wskazujących prawidłowe, nieprawidłowe i pominięte odpowiedzi są odpowiednikami okrągłych ikon u dołu ekranu ćwiczenia. Ułatwiają one określenie, do których pytań trzeba wrócić. 
 
User-added image
 
Liczbę prawidłowych, nieprawidłowych i pominiętych odpowiedzi możesz także sprawdzić na ekranie głównym lekcji.
 
User-added image
 

Pominięte pytania

Pytania mogą być widoczne jako pominięte z jednego z dwóch powodów: kliknięto przycisk pomijania lub wyłączono rozpoznawanie mowy.

Kliknięcie przycisku pomijania

Przycisk pomijania (Skip) znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu ćwiczenia. Jeśli go klikniesz, przejdziesz do następnego pytania lub, jeśli to ostatnie pytanie, ćwiczenie zostanie zakończone. Pominięte pytania są oznaczone jasnoszarymi kółkami u dołu ekranu. Kliknięcie takiego kółka pozwala wrócić do pytania i odpowiedzieć na nie. 
 
User-added image

* Pominięte elementy są uwzględniane w wyniku jako nieprawidłowe odpowiedzi i obniżają końcową punktację za ćwiczenie. Możesz kliknąć ikony szare (pytania pominięte) i czerwone (pytania z błędnymi odpowiedziami) u dołu ekranu, co pozwoli przejść do niezaliczonych pytań, aby na nie odpowiedzieć i uzyskać lepszy wynik.

Gdy opcja „Automatycznie przejdź do następnego ekranu” (Continue automatically to next screen) w ustawieniach kursu jest wyłączona, po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania na bieżącym ekranie trzeba ręcznie przejść do kolejnego ekranu. Gdy odpowiesz na wszystkie pytania na bieżącym ekranie przycisk Pomiń (Skip) zmieni się w przycisk Dalej (Next). Kliknięcie tego przycisku spowoduje zapisanie wyników i wyświetlenie kolejnego ekranu.
 
User-added image

Wyłączone rozpoznawanie mowy

Jeśli na urządzeniu nie udało się wykryć mikrofonu, możesz kontynuować lekcję bez funkcji rozpoznawania mowy, klikając opcję „Kontynuuj tę sesję bez rozpoznawania mowy” (Continue without speech for this session) na ekranie wybierania mikrofonu.
 
User-added image
 
Gdy rozpoznawanie mowy jest wyłączone, w lekcjach wymagających tej funkcji będzie odtwarzany dźwięk, ale nie będziesz mieć możliwości udzielania odpowiedzi, a pytania zostaną oznaczone w raportach jako pominięte.

Aby uniknąć tej sytuacji, zawsze używaj prawidłowo działającego i skonfigurowanego zestawu słuchawkowego USB.

* Korzystanie z programu bez zestawu słuchawkowego z mikrofonem może spowodować wyłączenie ustawienia „Używaj rozpoznawania mowy” (Use speech recognition). Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ponownie włączyć rozpoznawanie mowy w programie Rosetta Stone Foundations.

Włączanie funkcji rozpoznawania mowy w programie Rosetta Stone Foundations

  1. Uruchom dowolne ćwiczenie.
  2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawień (koła zębatego). User-added image
  3. Zaznacz pole „Używaj rozpoznawania mowy” (Use speech recognition).
 
User-added image
 
  1. Kliknij przycisk „Apply Changes” (Zastosuj zmiany).
  2. Pojawi się monit o skonfigurowanie zestawu słuchawkowego.

Czy ten artykuł był pomocny?