ข้อผิดพลาด 4111, 5211, 5222 หรือหน้าจอค้างด้วยข้อความ "กำหลังโหลดหน้าจอถัดไป" - Rosetta Stone Support for งาน
Thai
×

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

>

ข้อผิดพลาด 4111, 5211, 5222 หรือหน้าจอค้างด้วยข้อความ "กำหลังโหลดหน้าจอถัดไป"

ข้อผิดพลาด 4111, 5211, 5222 หรือหน้าจอค้างด้วยข้อความ "กำหลังโหลดหน้าจอถัดไป"

ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการที่ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยปิดกั้นไฟล์จำนวนหนึ่งไฟล์หรือมากกว่าหนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาการอบรมภาษา ในบางกรณีซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่อยู่ในเครือข่ายระดับโรงเรียนหรือองค์กรของคุณ

หากคุณพบปัญหานี้บนคอมพิวเตอร์ที่ดูแลโดยโรงเรียนหรือองค์กร คุณจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา พวกเขาจะตรวจสอบว่าจะต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ตัวใด  และทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อป้องกันการสแกนโดย Adobe Flash (ไฟล์ SWF) และอนุญาตให้ Rosetta Stone ทำงานตามปกติ ทั้งนี้ เราสามารถให้รายชื่อตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (URL) ที่ได้รับยกเว้นและข้อมูลอื่น ๆ ตามคำขอ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในกระบวนการนี้

หากคุณพบปัญหานี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ขั้นตอนแรกคือการตรวจสอบว่าเบราเซอร์ของคุณและปลั๊กอินของ Adobe Flash เป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่ โปรดเข้าไปดูเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบว่า เบราเซอร์ที่คุณใช้อยู่เป็นรุ่นล่าสุด คุณสามารถเข้าไปเปิดเว็บไซต์  get.adobe.com/flashplayer เพื่อตรวจสอบว่าปลั๊กอินของ Adobe Flash เป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่ ถ้ายังมีปัญหา คุณจะต้องตั้งข้อยกเว้นสำหรับ Adobe Flash (ไฟล์ SWF) เพื่อไม่ให้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำการสแกน ทั้งนี้ สามารถหาคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย  อนึ่ง Rosetta Stone ไม่สามารถที่จะช่วยคุณในการปรับแต่งค่าซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม 

โปรดคำนึงว่าคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนทำการสื่อสารกับที่อยู่โดเมนที่แสดงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา ตามลิงค์ด้านล่าง โดย Rosetta Stone® เพิ่มบริการใหม่อยู่ตลอดเมื่อมีการปรับปรุงระบบการใช้งาน หากองค์กรของคุณตั้งค่าข้อยกเว้น หรือกำหนดเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้บนอุปรณ์ที่เชื่อมกับเครือข่ายหรือเฉพาะภาพมาตรฐาน ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของเรา และการตั้งค่าข้อยกเว้นที่เหมาะสม
 
 
 
 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่