Gauge Learner Satisfaction - Rosetta Stone Pomoc for Praca
Polski
×

Dodatkowa pomoc

>

Gauge Learner Satisfaction

Badanie zadowolenia kursantów

Ten szablon ankiety pozwala sprawdzić, na ile kursanci są zadowoleni z usług.  Jeśli chcesz, możesz dokładnie skopiować całą treść testu.

Badanie zadowolenia z produktu Rosetta Stone®

Pytania o zainteresowanie/odczuwaną potrzebę nauczenia się nowego języka

1.    Jak bardzo potrzebujesz znajomości innego języka na swoim obecnym stanowisku? (oceń w skali od Zupełnie nie potrzebuję do Bardzo mocno potrzebuję)
2.    Czy znajomość innego języka pomaga Ci wypełniać obowiązki służbowe? (oceń w skali od Zupełnie nie do Bardzo)
3.    Ile mniej więcej czasu spędzasz na korzystaniu z platformy Rosetta Stone?  (poniżej 5 godzin, 5–10 godzin, 11–20 godzin, powyżej 20 godzin)
 
Pytania o stopień zadowolenia
1.    Jak całościowo oceniasz platformę Rosetta Stone (oceń w skali od Bardzo niezadowolony do Bardzo zadowolony)
2.    Czy polecił(a)byś rozwiązanie Rosetta Stone współpracownikowi? (tak, może, nie)
 
Pytania o odczuwaną wartość szkoleniową
1.    Które z poniższych umiejętności językowych są dla Ciebie najważniejsze? (oceń w skali od Zupełnie nie potrzebuję do Bardzo mocno potrzebuję)
 1. Rozmawianie
 2. Rozumienie tego, co mówi rodzimy użytkownik języka
 3. Gramatyka
 4. Czytanie
 5. Pisanie
 6. Słownictwo
2.    Na ile dobrze Rosetta Stone uczy wymienionych kompetencji językowych? (oceń w skali od Rosetta Stone nie uczy tego dobrze do Rosetta Stone uczy tego dobrze)
 1. Rozmawianie
 2. Rozumienie tego, co mówi rodzimy użytkownik języka
 3. Gramatyka
 4. Czytanie
 5. Pisanie
 6. Słownictwo
3.    Czy na platformie Rosetta Stone udało Ci się nauczyć więcej czy mniej w stosunku do oczekiwań, biorąc pod uwagę ilość czasu spędzonego w programie?  (oceń w skali od Mniej niż oczekiwano do Więcej niż oczekiwano)
4.    Przed rozpoczęciem korzystania z platformy Rosetta Stone moją wiedzę i umiejętności w odnośnej dziedzinie oceniam na poziomie: (oceń w skali od Początkujący do Ekspert)
5.    Po zakończeniu korzystania z platformy Rosetta Stone moją wiedzę i umiejętności w odnośnej dziedzinie oceniam na poziomie: (oceń w skali od Początkujący do Ekspert)
6.    Biorąc pod uwagę ilość czasu poświęconą na korzystanie z platformy Rosetta Stone, jak oceniasz szybkość przyswajania nowego języka?  (oceń w skali od Bardzo niezadowolony do Bardzo zadowolony)
7.    Ile wiedzy zdobywanej dzięki nauce na platformie Rosetta Stone udaje Ci się zachować?  (oceń w skali Wszystko zapominam do Wszystko pamiętam)
8.    Uczenie się języka w systemie Rosetta Stone jest łatwe.  (oceń w skali od Stanowczo się nie zgadzam do Stanowczo się zgadzam)
9.    Uczenie się języka w systemie Rosetta Stone było przyjemne.  (oceń w skali od Stanowczo się nie zgadzam do Stanowczo się zgadzam)
 
Pytania o użyteczność/łatwość obsługi
1.    Ogólnie rzecz biorąc układ okien programu (interfejs) jest przyjazny dla użytkownika.  (oceń w skali od Stanowczo się nie zgadzam do Stanowczo się zgadzam)
2.    Nie miałem/-am żadnych problemów ze zrozumiem działań, które mam wykonać w programie.  (oceń w skali od Stanowczo się nie zgadzam do Stanowczo się zgadzam)
3.    Lekcje były dobrze zorganizowane i ułożone w logiczny ciąg.  (oceń w skali od Stanowczo się nie zgadzam do Stanowczo się zgadzam)
4.    Czy sądzisz, że Twoja firma nadal powinna oferować szkolenia na platformie Rosetta Stone?  (oceń w skali od Zdecydowanie nie do Zdecydowanie tak)
5.    Wpisz wszelkie inne uwagi i komentarze, jakie Ci się nasunęły podczas korzystania z programu Rosetta Stone.
 

Czy ten artykuł był pomocny?