Gauge Learner Satisfaction - Rosetta Stone Ondersteuning for Werk
Nederlands
×

Meer hulp

>

Gauge Learner Satisfaction

Tevredenheid van cursisten peilen

Peil de tevredenheid van je cursisten met deze onderzoekssjabloon.  Je kunt de onderstaande tekst kopiëren.

Rosetta Stone® tevredenheidsonderzoek

Vragen over interesse/gevoelde behoefte om een taal te leren
1.    Hoe relevant is het voor jouw huidige baan om een andere taal te leren? (op een schaal van Helemaal niet relevant tot Zeer relevant)
2.    Helpt kennis van een andere taal bij het vervullen van je functievereisten? (op een schaal van Helemaal niet tot Zeer veel)
3.    Hoeveel tijd heb je ongeveer aan Rosetta Stone besteed?  (Minder dan 5 uur, 5-10 uur, 11-20 uur, meer dan 20 uur)
 
Vragen over tevredenheid
1.    Geef aan hoe tevreden je bent over Rosetta Stone (op een schaal van Zeer ontevreden tot Zeer tevreden)
2.    Zou je Rosetta aan een collega aanbevelen? (ja, misschien, nee)
 
Vragen over gevoelde ontwikkelingswaarde
1.    Welke van de volgende taalvaardigheden zijn het meest relevant voor jou? (op een schaal van Helemaal niet relevant tot Zeer relevant)
 1. Spreekvaardigheid
 2. De gesproken taal van een moedertaalspreker verstaan
 3. Grammatica
 4. Lezen
 5. Schrijven
 6. Woordenschat
2.    Hoe goed leer je met Rosetta Stone de volgende taalvaardigheden? (op een schaal van Leer deze vaardigheid niet goed met Rosetta Stone tot Leer deze vaardigheid goed met Rosetta Stone)
 1. Spreekvaardigheid
 2. De gesproken taal van een moedertaalspreker verstaan
 3. Grammatica
 4. Lezen
 5. Schrijven
 6. Woordenschat
3.    Heb je met Rosetta Stone meer of minder geleerd dan je verwachtte te leren, gegeven de hoeveelheid tijd die je in het programma hebt besteed?  (op een schaal van Minder dan verwacht tot Meer dan verwacht)
4.    Voordat ik Rosetta Stone gebruikte, waren mijn kennis en vaardigheden op dit gebied op het niveau van een: (op een schaal van Beginner tot Expert)
5.    Nadat ik Rosetta Stone heb gebruikt, zijn mijn kennis en vaardigheden op dit gebied op het niveau van een: (op een schaal van Beginner tot Expert)
6.    Gezien de hoeveelheid tijd die je aan Rosetta Stone hebt besteed, hoe tevreden ben je met de snelheid waarmee je een andere taal hebt geleerd?  (op een schaal van Zeer ontevreden tot Zeer tevreden)
7.    Hoeveel heb je onthouden van wat je met Rosetta Stone hebt geleerd?  (op een schaal van Ik ben alles vergeten tot Ik heb alles onthouden)
8.    Een taal leren met Rosetta Stone is gemakkelijk.  (op een schaal van Zeer mee oneens tot Zeer mee eens)
9.    Ik heb het leren van een taal met Rosetta Stone als leuk ervaren.  (op een schaal van Zeer mee oneens tot Zeer mee eens)
 
Vragen over bruikbaarheid/gebruikersvriendelijkheid
1.    In het algemeen is de indeling van het programma (de interface) gebruikersvriendelijk.  (op een schaal van Zeer mee oneens tot Zeer mee eens)
2.    Ik had er geen problemen mee te begrijpen wat ik in het programma moest doen.  (op een schaal van Zeer mee oneens tot Zeer mee eens)
3.    De lessen zijn goed georganiseerd en hebben een logische volgorde.  (op een schaal van Zeer mee oneens tot Zeer mee eens)
4.    Vind jij dat ons bedrijf Rosetta Stone moet blijven gebruiken?  (op een schaal van Zeker niet tot Zeker wel)
5.    Graag horen wij eventuele aanvullende opmerkingen of feedback over jouw ervaring met Rosetta Stone.
 

Was dit artikel nuttig?